Shri Shivaji College Of Arts, Commerce & Science, Akola

Merit Students

S.N STUDENT’S NAME CLASS MERIT Year
1 Ku. Sumaiya Arshiya Baig M.Sc. (Bio-Chemistry) 1 2015
2 Suman R. Yadav M.Sc. (Bio-Chemistry) 2 2015
3 Mirza Tanimullah Baig M.Sc. (Bio-Chemistry) 3 2015
4 Ku. Saleha Farheen Zamir Ahmed M.Sc. (Geo-Informatics) 1 2015
5 Ku. Anupama K. Copnarayan M.Sc. (Geo-Informatics) 2 2015
6 Ku. Khushbu S. Khewasiya M.Sc. (Geo-Informatics) 3 2015
7 Ku. Deveshri S. Sonawane M.Sc. (Zoology) 2 2015
8 Ku. Saima Bano Mohd Zubair M.Sc. (Botany) 1 2015
9 Ku. Ashwini V. Kandalkar M.Sc. (Botany) 2 2015
10 Ku. Ruchita R. Gandhi M.Sc. (Botany) 3 2015
11 Mr. Amar N. Nilkhan B.Sc. Part-3 3 2014
12 Ku. Vaishnavi S. Makkanvar M.Sc. (Bio-Chemistry) 1 2014
13 Ku. Punam S. Zade M.Sc. (Bio-Chemistry) 2 2014
14 Ku. Dhanshri V. Dishmukh M.Sc. (Bio-Chemistry) 3 2014
15 Mr. Prashant S. Pakhare M.Sc. (Geo-Informatics) 1 2014
16 Mr. Manoj R. Mandkar M.Sc. (Geo-Informatics) 2 2014
17 Mr. Rahul R. Dalavi M.Sc. (Geo-Informatics 3 2014
18 Mr. Akash P. Hral M.A. (English) 3 2014
19 Ku. Vachspati I. Chandel M.A. (Sangit) 2 2014
20 Ku. Rajeshri M. Kamble M.Sc. (Home Scince 1 2014
21 Ku. Monika R. Thakur M.Sc. (Bio-Chemistry) 1 2013
22 Moiz Niyazi Ansar Niyazi M.Sc. (Computer Sci.) 3 2013
23 Ku. Yogita N. Sarode M.Sc. (Micro Biology) 3 2013
24 Ku. Ashvini H. Kuhrekar M.Sc. (Bio-Chemistry) 1 2013
25 Ku. Shweta S. Joshi M.Sc. (Bio-Chemistry) 2 2013
26 Ku. Sneha V. Bharambe M.Sc. (Bio-Chemistry) 3 2013
27 Ku. Meghatai R. Ilme M.Sc. (Geo-Informatics 1 2013
28 Ku. Kalpana M. Gavai M.Sc. (Geo-Informatics 2 2013
29 Ku. Chapshri G. Nade M.Sc. (Geo-Informatics 3 2013
30 Mr. Vivek V. Kadu M.A. (English) 2 2013
31 Ku. Rita V. Dhobale M.A. (Sociology) 6 2013
32 M.Sc.(Home Science) M.Sc. (Bio-Chemistry) 1 2013
33 Ku. Maya T. Pandit M.Sc. (Home Science) 2 2013
34 Ku. Sadiya Afroj Khurshid Ali M.Sc.(Home Science) 1 2013
35 Ku. Jhera Ajaj Husain M.Sc.(Home Science) 2 2013
36 Ku. Nita D. Swami M.Sc.(Home Science) 3 2013
37 Ku. Meghatai V. Bahakar M.A.(Marathi) 7 2013
38 Ku. Dhansashree S. Chavan M.Sc. Home-Sci. 1 2012
39 Ku. Sanjiwani N. Shinde M.Sc. Home-Sci. 2 2012
40 Ku. Priyanka G. Agrawal M.Sc. Home-Sci. 3 2012
41 Ku. Aarti D. Nandapure M.Sc. (Chemistry) 10 2012
42 Ku. Archana C. Kadam M.Sc. (Geo-Informatics) 1 2012
43 Mr. Chetan N. Jadhao M.Sc. (Geo-Informatics) 2 2012
44 Ku. Sapana W. Bhuyarkar M.Sc. (Geo-Informatics) 3 2012
45 Ku. Prachi Y. Chauhan M.Sc. (Bio) 1 2012
46 Ku. Ashwini V. Kandalkar M.Sc. (Botany) 2 2012
47 Ku. Ruchita R. Gandhi M.Sc. (Botany) 3 2012
48 Ku. Huma Hausar Sakha Ullah Khan M.Sc. (Physics) 1 2012
49 Ku. Malini M. Shegokar M.Sc. (Zoology) 2 2012
50 Ku. Sharada Vilasrao Deshmukh M.A. (Music) 4 2012
51 Mr. Swaranand B. Suryavanshi M.A. (Music) 4 2012
52 Ku. Shubhangi P. Raverkar M.A. (Music) 5 2012
53 Ku. Shital P. Pagrut M.A (Marathi) 4 2012
54 Ku. Mayuri G. Mote B.Sc. 8 2012
55 Ku. Krutika C. Gangde B.Sc.(Home-Sci.) 2 2012
56 Ku. Namarata P. Deshmukh M.Sc. (Bio-Che.) 1 2011
57 Ku Sanjiwani N. Shinde M.Sc. (Bio-Che.) 2 2011
58 Ku. Priyanka G. Agrawal M.Sc. Home-Sci. 3 2011
59 Ku. Aarti D. Nandapure M.Sc. (Chemistry) 10 2011
60 Ku. Archana C. Kadam M.Sc. (Geo-Informatics) 1 2011
61 Mr. Chetan N. Jadhao M.Sc. (Geo-Informatics) 2 2011
62 Ku. Sapana W. Bhuyarkar M.Sc. (Bio-Chemistry) 3 2011
63 Ku. Prachi Y. Chauhan M.Sc. (Bio-Chemistry) 2 2011
64 Ku. Priyanka H. Tiwari M.Sc. (Bio-Chemistry) 2 2011
65 Ku. Swati V. Agrawal M.Sc. (Bio-Chemistry) 3 2011
66 Ku. Huma Hausar Sakha Ullah Khan M.Sc. (Physics) 1 2011
67 Ku. Malini M. Shegokar M.Sc. (Zoology) 2 2011
68 Ku. Sharada V. Deshmukh M.A. (Music) 3 2011
69 Mr. Swaranand B. Suryavan M.A. (Music) 4 2011
70 Ku. Shubhangi P. Raverkar M.A. (Music) 5 2011
71 Ku. Shital P. Pagrut M.A. (Marathi) 4 2011
72 Mr. Ravindra M. Ugale B.Sc. Iii 5 2010